Tanssitalo Juulian tietosuojaseloste 2020

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja

tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Tanssitalo Juulian oppilasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Tanssitalo Juulia/ Taikku Hyvönen

taikku.hyvonen@kolumbus.fi

Hobiver/ Pinja Pilke

Rekisteristä vastaava henkilö

Taikku Hyvönen, Pinja Pilke

Rekisterin henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Tanssitalo Juulian toiminnan tiedottamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, laskutukseen ja asiakaspalveluun. Yhteystietoja ei käytetä Tanssitalo Juulian toimintaan liittymättömään markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

- Oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan/ huoltajien nimi/ nimet sekä yhteystiedot.
- Oppilaan syntymäaika 

- Kurssit joille oppilas osallistuu kyseisellä kaudella.

- Tieto alennuksiin oikeuttavien perheenjäsenten nimet.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan oppilaalta/ hänen huoltajaltaan Hobiver-ilmoittautumisohjelman kautta.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille ilman erillistä lupaa.

Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia

mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyyntö

tarkistamisesta tai korjaamisesta tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen

taikku.hyvonen@kolumbus.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Tietojen poistaminen

Tiedot poistetaan uuden kauden alussa, jos oppilas ei enää jatka tanssikurssilla seuraavalla kaudella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niitä käsitellään huolellisesti. Jäsenrekisteriin ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta.