Tanssitalo Juulian tietosuojaseloste 25.5.2018

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja

tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Tanssitalo Juulian oppilasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Tanssitalo Juulia/ Taikku Hyvönen

taikku.hyvonen@kolumbus.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Taikku Hyvönen

Rekisterin henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Tanssitalo Juulian toiminnan tiedottamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakaspalveluun (lomien ja tuntien alkamiseen/ loppumiseen liittyvät muistutukset, tiedotukset kausinäytöksistä ja muista Juuliassa järjestettävistä tapahtumista, tiedotukset ryhmien toiminnasta, kurssimaksuista jne., ja joskus myös laskutukseen). Yhteystietoja ei käytetä Tanssitalo Juulian toimintaan liittymättömään markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

- Oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan/ huoltajien nimi/ nimet sekä yhteystiedot.

- Kurssit joille oppilas osallistuu kyseisellä kaudella.

- Tieto kurssimaksujen maksamisen erien määrästä, ja alennuksiin oikeuttavien perheenjäsenten nimet.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan oppilaalta/ hänen huoltajaltaan jokaisen kauden alussa jaettavalla paperisella ilmoittautumiskaavakkeella, joka palautetaan ryhmän opettajalle, ja sitä kautta Taikku Hyvöselle.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille ilman erillistä lupaa.

Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia

mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyyntö

tarkistamisesta tai korjaamisesta tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen

taikku.hyvonen@kolumbus.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Tietojen poistaminen

Tiedot poistetaan uuden kauden alussa, jos oppilas ei enää jatka tanssikurssilla seuraavalla kaudella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niitä käsitellään huolellisesti. Jäsenrekisteriin ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta.