Tanssitalo Juulian tietosuojaseloste 2022
Rekisteriseloste: Henkilötietolain (523/99) 10§:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste
 
Rekisterin nimi: Tanssitalo Juulian oppilasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Tanssitalo Juulia/ Taikku Hyvönen taikku.hyvonen@kolumbus.fi
Hobiver/ Kristina Pilke

Rekisteristä vastaava henkilö: Taikku Hyvönen, Kristina Pilke

Rekisterin henkilötietojen käyttötarkoitus:
Rekisteriä käytetään Tanssitalo Juulian toiminnan tiedottamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, laskutukseen ja asiakaspalveluun. Yhteystietoja ei käytetä Tanssitalo Juulian toimintaan liittymättömään markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
- Oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan/ huoltajien nimi/ nimet sekä yhteystiedot.
- Oppilaan syntymäaika. 
- Kurssit joille oppilas osallistuu kyseisellä kaudella.
- Tieto alennuksiin oikeuttavien perheenjäsenten nimet.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot saadaan oppilaalta/ hänen huoltajaltaan Hobiver-ilmoittautumisohjelman kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille ilman erillistä lupaa.

Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Pyyntö tarkistamisesta tai korjaamisesta tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen taikku.hyvonen@kolumbus.fi
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Tietojen poistaminen:
Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, jos oppilas ei ilmoittaudu seuraavalle kaudelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niitä käsitellään huolellisesti.
Jäsenrekisteriin ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta.