Juulian arvot

Opetuksen lähtökohtana on käsitys ihmisestä ruumiillisena ja henkisenä kokonaisuutena, ja pyrimme tukemaan oppilaan kokonaisvaltaista kasvua. Arvostamme ja huomioimme jokaista oppilasta yksilönä, ja opetus lähtee hänen omista lähtökohdistaan. Kaikki ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia.

Työskentelyn keskiössä on rakkaus tanssiin ja toisena yhteisöllisyys. Kehitämme ryhmässä toimimisen edellytyksiä, ja yritämme antaa kokemuksen yhdessä toimimisen mielekkyydestä ja tärkeydestä.
Rohkaisemme oman mielipiteen kertomiseen, luovuuteen ja erilaisten persoonallisuuksien kunnioittamiseen.

Tanssituntien aikana korostamme työskentelyssä ajatusta "ilon kautta"- rennolla asenteella, toinen toistaan kannustaen ja tarvittaessa tukien. Uskomme, että ilon kautta myös rakkaus tanssiin ja yleensäkin liikuntaan syntyy varmimmin.

Kiusaamisen ja kaikenlaisen syrjinnän suhteen meillä on nollatoleranssi-linja.
Seisomme myös terveellisten elämäntapojen ja kestävän kehityksen ajatusten takana.